News

දෙවෙනි වරටත් උතුම් පිය පදවිය ලබපු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා එක්කළ සටහන

දෙවෙනි දරු පැටියා මෙලොවට බිහිවූ පසු නාමල් රාජපක්ෂ ආයෙත් උතුම් පිය පදවි ලබයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *