News

කාටිලේජ වර්ධනය කරමින් දණහිස් වේදනා සුවපත් කරන ස්වාභාවික ඖෂධ වට්ටෝරුවක්

කාටිලේජ වර්ධනය කරන ස්වාභාවික ඖෂධ වට්ටෝරුවක් මෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *